Katastrální mapy

Najdete zde kompletní katastrální mapy České republiky. Katastrální mapy jsou zavazujícím dokumentačním státním mapovým dílem velkého měřítka, které obsahují body bodových polí, polohopisy a popisy a tím katastrální mapy ukazují všechny nemovitosti a katastrální území, které tvoří předmět katastru nemovitostí.

V této aplikaci se spouští zobrazení katastrální mapy. Uvidíte katastrální mapu, ortofoto a další vrstvy určené pro navigaci.

Katastrální území dovoluje prohlížet mapu nadefinovaného katastrálního území (načte se výřez se středem k.ú.).

Přehledová mapa ČR dovoluje prohlížet katastrální mapu České republiky, ve které se můžete krok za krokem proklikat do větších detailů.

Druh číslování katastrálních parcel

Druh číslování parcel diferencuje v katastrálním území v případě dvou číselných řad parcel stavební a pozemkové parcely; v katastrálním území s jednou číselnou řadou parcel jsou všechny parcely označeny jako pozemkové.

Parcelní číslo

Parcelní číslo se skládá z kmenového čísla a poddělení; spolu s parcelním číslem parcely ve zjednodušené evidenci může být i číslo dílu parcely zapsané podle dřívějších předpisů (nově se díly parcel již nevytvářejí). V aplikaci nelze zvolit parcelu s díly.

Typ parcely

KN - parcela katastru nemovitostí

ZE - parcela ve zjednodušené evidenci

Parcela ve zjednodušené evidenci je buď z evidence nemovitostí, pozemkového katastru nebo z grafického přídělu.

V katastru nemovitostí se katastrální mapy vyskytují v následujících tvarech:

  1. digitální katastrální mapa

  2. katastrální mapa digitalizovaná ve dvou provedeních S-SK a S-JTSK

  3. fyzická katastrální mapa na papíře nebo na plastové fólii graficky vyhotovená

 

Od roku 2008 je díky novele zákona č.162/2001 Sb. Bezplatný přístup ke katastrálním mapám. Službu můžete využít prostřednictvím této aplikace.

Katastrální mapy

Evropský katastrální úřad reprezentuje podrobný seznam pracovišť katastrálního úřadu České republiky. Cílem je, aby návštěvníci internetu mohli používat jednoduchý navigátor, který jim umožní snadnou orientaci mezi adresami jednotlivých katastrálních úřadů. Portál Katastrálního úřadu rovněž přináší hodnotné odkazy na služby v oblasti obchodu s nemovitostmi jako jsou realitní kanceláře, přímí prodejci nemovitostí a finanční poradci.

Rovněž můžete použít on-line aplikace Katastr nemovitostí nahlížení, k získávání podrobných informací o nemovitostech.

Přidat k oblíbeným
www.katastralnimapy.eu

Kam dál? Pronájem bytů, Katastr nemovitostí, Nahlížení do katastru nemovitostí, Katastr nemovitostí, Katastrální úřad, Katastr nemovitostí - nahlížení, Prodej domu, Prodej nemovitostí, Reality Plzeň, Byty Plzeň, Byty Brno, Reality České Budějovice, Brno Reality, Pronájem bytů, Pojištění domácnosti, Pojištění nemovitosti, Pojištění odpovědnosti,